GELİŞİM NEDİR?

                                            GELİŞİM VE GELİŞİM İLKELERİ

Gelişim; Kişinin döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden (büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle) son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. Örneğin; çocuk kas ve kemikleri yeterli olgunluğa erişip, tırmanmasını öğrendiğinde ağaca tırmanabilir. (hareket gelişimi) Gelişim kavramı çoğumuz tarafından büyüme kavramı ile karıştırılmaktadır. İkisi birbirine bağımlı ancak farklı kavramlardır. Gelişim bireyin; öğrenmesi, anlaması, duyması, konuşması, etrafıyla ve kendisiyle ilişkileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunları gibi özelliklerini kapsar, büyüme ise nicelik (sayı) olarak artışı ifade eder.

 

Gelişim   İlkeleri;

1- Gelişim hem biyolojik faktörlerden hem de çevreden etkilenir.

2- Gelişimde bireysel farklılıklar söz konusudur. Her birey benzer süreçleri farklı dönemlerde yaşayabilir.

3- Gelişimde bir sıra vardır:

4- Gelişim baştan ayağa doğrudur. Çocuk önce başını tutmayı sonra oturmayı ardından yürümeyi öğrenir.

5- Gelişim içten dışa doğrudur. Çocuk önce nesneye uzanır, onu elleriyle kavrar daha sonra parmaklarını kullanmaya başlar.

6- Gelişim genelden özele doğrudur. Çocuk önce büyük kas kontrolünü hada sonra küçük kas kontrolünü kazanır (önce ellerini kullanmayı daha sonra kalem tutmayı öğrenir)

7- Gelişimin hızı her yaşda aynı değildir.

8- Gelişim tüm alanlarıyla bir bütündür. Herhangi bir gelişim alanının aksaması diğer alanlarıda olumsuz etkileyebilir.

9- Gelişim devamlılık gösteririr, yaşam boyu devam eder.

   Peki…

Siteme ismini verdiğim Gelişimsel Pediatri nedir?

   Gelişimsel Pediatri; çocukların bilişsel (zihinsel), sosyal, duygusal, dil, özbakım, hareket alanlardaki gelişimlerini destekleyen, oluşabilecek engelleri öngören ve aile merkezli bir yaklaşımla erken tanı ve tedaviyi amaçlayan bilim dalıdır.

   Unutmayın.. çocuklarımızın hepsi birbirinden değerli ve birbirinden farklıdır her birinin kendine özgü farklı alanlarda becerileri olabilir, kimseye benzetmeden, kıyaslamadan var olan potansiyellerini keşfedelim, geliştirelim.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>